Silesia Recycling sp. z o.o. ? dążymy do doskonałości

Zajmujemy się przetwarzaniem odpadów ze szkła opakowaniowego, płaskiego oraz zbrojonego. Swoją specjalizację nakierowaliśmy na odzysk jak największej ilości szkła z odpadów, które dla wielu są już bezwartościową substancją przekazywaną często do składowania na wysypiskach. Efektem naszej pracy jest uzyskana przez nas:
– stłuczka biała,
– stłuczka zielona,
– stłuczka brązowa.

Stłuczka szklana używana jest ponownie przy produkcji butelek i słoików. Środowisko na tym zyskuje ? dlaczego i my nie mamy z tego korzystać.

Rozwijając naszą firmę podjęliśmy współpracę z największymi hutami szkła opakowaniowego w Polsce, m.in.
– Ardagh Glass w Ujściu, Gostyniu, Wyszkowie
– Pol-Am-Pack S.A. Huta Szkła ?Orzesze?
– Warta Glass w Jedlicach i Sierakowie Wielkopolskim

Strategia spółki
Odzysk odpadów ze szkła na potrzeby hut szkła produkujących opakowania szklane.